Samfunnsbygger

Søknadsfrist 15. oktober.

Vi bidrar med sponsormidler til miljø-, kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge der HAV er lokalisert:

Herøy, Ålesund, Bergen og Egersund. 

Organisasjoner som kan vise at de har fokus på inkludering og mangfold vil være foretrukne samarbeidspartnere for HAV Group.

HAV Group er en politisk nøytral arbeidsgiver og vi kommer derfor ikke til å innvilge søknader fra politiske partier.