Søk sponsormidler i HAV

Søknadsfrist 15. oktober. Søknaden må inneholde:

Kravene til søknad om sponsorstøtte blir opplyst ved utlysning av søknadene og bør inneholde:

  • Fullt navn, adresse og organisasjonsnummer for organisasjonen
  • Beskrivelse av aktivitetene til organisasjonen og hva de omsøkte midlene er tenkt brukt til
  • Beskrivelse av hvordan organisasjonen vil markedsføre sponsoravtalen og sponsoren
  • Totalt beløp det søkes for. Med dette menes at alle ekstrakostnader som f.eks.: trykking av skilt, trykking av logo på klær o.l., skal være en del av søkebeløpet. 
  • Kontaktperson og kontaktinformasjon

Søknadskjema

Gruppe


Vi bryr oss om din personlige informasjon, og vi vil kun kun bruke den innsendte informasjonen din til å kontakte deg angående dette emnet.

Databeskyttelseserklæring fra HAV Group ASA:
https://www.havgroup.no/privacy-policy/