Se mer informasjon om konferansen her: FoKo 2022

Grønn skipsfart og bærekraft på havet

HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Greentech og Norwegian Electric Systems viser konsernets spesialkompetanse på å lede marin og maritim næring gjennom det grønne skiftet og mot målet om nullutslipp.

Vi har i tillegg fått med oss Jad Mouawad til å fortelle om arbeidet til International Maritime Organization (IMO) og fremtidige lover og regler som både leverandører og skipseiere må forholde seg til.

Jad har siden 2009 vært rådgiver for den norske delegasjonen til IMO.

Regelverksendringer som vil tvinge frem nye miljøteknologier og industrier

Den maritime sektoren vil møte strengere krav og flere reguleringer i takt med klimaendringene.. Hva er disse kravene og når er de forventet å tre i kraft? Hvilken tilsiktet og utilsiktet effekt vil disse kravene ha på nye og eksisterende skip?

Jad-Mouawad-photo-scaled-e1636727049601.jpg
Jad Mouawad


Biografi: Jad Mouawad is the founder and CEO of Mouawad Consulting, an engineering and consultancy firm specializing in the field of Ballast Water Management. With branches in Norway, China, Korea, Lebanon and Panama, Mouawad Consulting is considered one of the leading suppliers of services and products to the maritime industry.

Jad Mouawad is a Naval Architect, graduated in 2005 from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He has since had several positions in the maritime industry, first at the Norwegian Maritime Administration (NMA), before joining DNV where he started and developed their class services for Ballast Water Management.

Jad Mouawad is engaged in various local and international activities and has initiated the development of the first DNV rules for installation of BWMS onboard ships. He also contributes heavily to the development of the guidelines of the BWM Convention, developed at the International Maritime Organization (IMO) as an advisor to NMA, and represents Norway in the ISO Technical Committee dealing with standards for BWM.

He plays Golf, and is a big basketball fan.