Skip to content
HAV editor3.11.20212 min read

HAV Group feirer overlevering av Havila Kystrutens første kystruteskip

Når Havila Kystruten i dag tar levering på det første av selskapets fire kystruteskip, «Havila Capella», er det et skip spekket med miljøvennlige nyvinninger fra HAV Group-konsernet.

– Vi har vært med på å utvikle og levere en rekke løsninger som sammen gjør dette fartøyet i stand til å seile den grønneste seilasen langs norskekysten, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA, som har hovedkontor i Fosnavåg.

 HAV Groups datterselskaper HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Norwegian Greentech har alle bidratt til «Havila Capella».

HAV Design fra Fosnavåg har designet det toppmoderne skipet og dermed spilt en sentral rolle i utviklingen av fartøyet som inneholder en rekke teknologiske nyvinninger for å sikre lavest mulig driftskostnader og utslipp. Maksimalt tilpasset skrog og utstyr, utviklet med simulatorbasert design som blant annet hensyntar faktiske vær-, vind- og bølgeforhold på ruten, har gitt et skip som er vesentlig mer energieffektivt og miljøvennlig enn myndighetenes krav i kystrutekontrakten.

Norwegian Electric Systems (NES), som har kontorer i Ålesund og Bergen, har levert en av verdens største skipsbatteripakke til fartøyet, samt et hybrid gasselektrisk fremdriftssystem og smarte kontrollsystemer fra bro til propell. Batteripakken har en kapasitet på 6.100 kilowattimer, mer enn dobbelt så mye som de største batteriferjene.

 – Den store batteripakken gjør at Havila Kystruten kan innfri kravene til utslippsfri seiling i verdensarvfjordene flere år før regjeringens krav inntrer, sier Gunnar Larsen.

 NES har også levert det integrerte navigasjonssystemet Raven INS, generatorer, komplett tavlesystem, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem til skipet.

Norwegian Greentech (NGT) leverer ballastvannrensesystem til fartøyet. NGT har siden starten i 2010 bygget stein på stein, og mye av tiden har gått med til produktutvikling, testing og typegodkjenning.  Resultatet er et deres rensesystem har med det minste fotavtrykket og laveste energiforbruket på markedet.

Fremdriftssystemet om bord er også forberedt for installasjon av neste generasjons teknologi med bruk av hydrogen og brenselsceller. Med hydrogenenergi vil skipet kunne seile betydelige deler av kystruten fra Bergen til Kirkenes helt utslippsfritt.

 Med støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, utvikler Havila Kystruten og HAV Groups datterselskaper HAV Design, NES og HAV Hydrogen nå et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan tas i bruk på et av kystruteskipene til Havila Kystruten. Prosjektet heter FreeCO2AST og støttes også av forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Protech.

 – I dag stiller vi oss blant gratulantene til Havila Kystruten som har overtatt et svært fremtidsrettet skip. Samtidig vet vi at FreeCO2AST-prosjektet kan gjøre skipet, som allerede er blant de mest miljøvennlige skipene på norskekysten, enda mer miljøvennlig i fremtiden. Det er en ansvarlig og offensiv tilnærming av Havila Kystruten, avslutter Gunnar Larsen.

 

Forsidebildet: Havila Capella. Foto: Havila Kystruten

RELATED ARTICLES