Skip to content
Hero_ sponsor_BIL Fotball_HAV Group

SPONSORMIDLER

SAMFUNNSBYGGER

HAV Group ønsker å bidra til gode oppvekstmiljø, der mestring og inkludering for barn og unge er i fokus. Vi bidrar med sponsormidler til miljø-, kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge der HAV er lokalisert:
Herøy, Ålesund, Bergen og Egersund. 

Organisasjoner som kan vise at de har fokus på inkludering og mangfold vil være foretrukne samarbeidspartnere for HAV Group. HAV Group er en politisk nøytral arbeidsgiver og vi kommer derfor ikke til å innvilge søknader fra politiske partier.

Mockup_HAV_stolt sponsor
Søknadsfrist 15. oktober

SØK SPONSORMIDLER

Kravene til søknad om sponsorstøtte blir opplyst ved utlysning av søknadene og bør inneholde:

  • Fullt navn, adresse og organisasjonsnummer for organisasjonen
  • Beskrivelse av aktivitetene til organisasjonen og hva de omsøkte midlene er tenkt brukt til
  • Beskrivelse av hvordan organisasjonen vil markedsføre sponsoravtalen og sponsoren
  • Totalt beløp det søkes for. Med dette menes at alle ekstrakostnader som f.eks.: trykking av skilt, trykking av logo på klær o.l., skal være en del av søkebeløpet. 
  • Kontaktperson og kontaktinformasjon

 

Hands holding glitter_sponsor
Søknadsfrist 15. oktober

SØKNADSSKJEMA

STOLT SPONSOR 2024

HAV Group er stolt sponsor og samarbeidspartner til mange flotte tiltak i nærmiljøet der vi har våre kontor. Under kan du se et utvalg av det vi støtter i 2024.