Skip to content
HAV editor4.4.20222 min read

Havila Capella tildelt «Next Generation Ship Award»

«Havila Capella» fikk prisen under Nor-Shipping-utstillingen i dag. Skipet er spekket med bærekraftige nyvinninger fra HAV Group-konsernet.

Gunnar Larsen-1.jpg
Gunnar Larsen, CEO for HAV Group.

– Vi har vært med på å utvikle og levere en rekke løsninger som sammen gjør dette fartøyet i stand til å seile den grønneste seilasen langs norskekysten, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA, som har hovedkontor i Fosnavåg.

HAV Groups datterselskaper HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Norwegian Greentech har alle bidratt til «Havila Capella».

Toppmoderne og miljøvennlig

HAV Design fra Fosnavåg har designet det toppmoderne skipet og dermed spilt en sentral rolle i utviklingen av fartøyet som inneholder en rekke teknologiske nyvinninger for å sikre lavest mulig driftskostnader og utslipp. Maksimalt tilpasset skrog og utstyr, utviklet med simulatorbasert design som blant annet tar høyde for faktiske vær-, vind- og bølgeforhold på ruten, har gitt et skip som er vesentlig mer energieffektivt og miljøvennlig enn myndighetenes krav i kystrutekontrakten.

Verdens største batteripakke

Norwegian Electric Systems (NES) har levert en av verdens største skipsbatteripakker til fartøyet, samt et hybrid gasselektrisk fremdriftssystem og smarte kontrollsystemer fra bro til propell. Batteripakken har en kapasitet på 6.100 kilowattimer, mer enn dobbelt så mye som de største batteriferjene.

 – Den store batteripakken gjør at Havila Kystruten kan innfri kravene til utslippsfri seiling i verdensarvfjordene flere år før regjeringens krav inntrer, sier Gunnar Larsen.

 NES har også levert det integrerte navigasjonssystemet Raven INS, generatorer, komplett tavlesystem, trafoer, frekvensomformere til thrustermotorer og energistyringssystem til skipet.

Norwegian Greentech (NGT) leverer ballastvannrensesystem til fartøyet. NGT er et selskap som har utviklet sin egen teknologi for plass- og energieffektive anlegg for behandling av ballastvann, med sertifisering fra både IMO og US Coast Guard (USCG). Rensesystemet til NGT har det minste fotavtrykket og laveste energiforbruket på markedet.

Forberedt for installasjon av hydrogensystem

Fremdriftssystemet om bord er også forberedt for installasjon av neste generasjons teknologi med bruk av hydrogen og brenselsceller. Med hydrogenenergi vil skipet kunne seile betydelige deler av kystruten fra Bergen til Kirkenes helt utslippsfritt.

Havila Kystruten og HAV Groups datterselskaper HAV Design, NES og HAV Hydrogen utvikler nå et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan tas i bruk på et av kystruteskipene til Havila Kystruten. Prosjektet heter FreeCO2AST, og støttes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, samt forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Protech.

– FreeCO2AST-prosjektet kan gjøre skipet, som allerede er blant de mest miljøvennlige skipene på norskekysten, enda mer miljøvennlig i fremtiden. HAV Group gratulerer Havila Kystruten med tildelingen «Next Generation Ship Award» og vi er takknemlig for muligheten til å få ta del i utviklingen av et fremtidsrettet skip som Havila Capella, sier Gunnar Larsen.

HAV leveranse til tre nye skip

Havila Capella er det første skipet i en rekke av fire og HAV Group leverer design og utstyrspakke til alle skipene, som vil utgjøre en viktig del av trafikken på den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten sier de er stolte av å ta imot denne prisen for deres første skip, Havila Capella.

- Bærekraft skal gjenspeile alt vi gjør, fra skipsdesign og all annen drift, og dette er en utfordring vi ikke tar lett på. Å bli belønnet med denne anerkjennelsen fra skipsindustrien er derfor et stort øyeblikk for oss, og et bevis på at vår svært innovative skipsteknologi er en pioner mot det grønne skiftet innen vår type virksomhet, sier Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten.

 

Read more about HAV Groups delivery to Havila Kystruten:

HAV Group enables Havila Kystruten’s first zero emission cruise through the Geirangerfjord
NES has enabled Havila Kystruten to sail fully electric

RELATED ARTICLES